Πολιτική Απορρήτου – Όροι Χρήσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ο παρών ιστότοπος είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου (εφεξής «το Κατάστημα») της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ι. ΠΕΤΡΟΣ» (Α.Φ.Μ. 123896082, Δ.Ο.Υ. ΑΡΓΟΥΣ, ) που εδρεύει στην Ελλάδα, στο Άργος του νομού Αργολίδας, Βασ. Αλεξάνδρου 31 (εφεξής «η Επιχείρηση») και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. : 119473213000. Ειδικότερα, με τους γενικούς όρους της παρούσας σύμβασης η Επιχείρηση επιθυμεί να διατυπώσει κατά τρόπο σαφή, ευκρινή και κατανοητό τηρουμένης της αρχής της καλής πίστης και των διατάξεων που διέπουν το κύρος των δικαιοπραξιών, τους όρους και προϋποθέσεις υπό τις οποίες συναλλάσσεται, σύμφωνα με τον Νόμο 2251/1994 περί «Προστασίας Καταναλωτών» και ειδικότερα τις διατάξεις που αφορούν στην εμπορία από απόσταση.

Πολιτική απορρήτου

 • Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να εμφανίσουν διαφημίσεις της Εταιρίας σε ιστότοπους στο διαδίκτυο.
 • Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να κάνουν χρήση cookies για την ενημέρωσή, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στο δικτυακό τόπο του Silver-art.gr.
 • Το Silver-art.gr δύναται επίσης να αξιοποιήσει τα cookies από προηγούμενη επίσκεψη στην ιστοσελίδα της για επαναληπτικό μάρκετινγκ.
 • Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν την εξαίρεσή τους από τέτοια χρήση των cookies από την Google, εδώ.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον Browser σας, να σας ενημερώνει κάθε φορά πριν γίνει η λήψη ενός cookie και να αποφασίζετε εσείς τη λήψη του ή την απόρριψή του. Σ’ αυτή την περίπτωση έχετε υπόψη ότι ενδέχεται να μην είστε σε θέση να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του.

Το Silver-art.gr δύναται να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του Google Analytics για τις διαφημίσεις προβολής (π.χ., επαναληπτικό μάρκετινγκ, αναφορές εμφάνισης Δικτύου εμφάνισης Google, ενσωμάτωση του Διαχειριστή καμπάνιας Doubleclick και αναφορές δημογραφικών στοιχείων και ενδιαφερόντων). Χρησιμοποιώντας τις Ρυθμίσεις διαφημίσεων, οι επισκέπτες μπορούν να εξαιρεθούν από το Google Analytics για διαφημίσεις προβολής και να προσαρμόσουν τις διαφημίσεις του Δικτύου εμφάνισης Google.

Εδώ βρίσκονται οι διαθέσιμες επιλογές εξαίρεσης του Google Analytics για τον ιστό.

Το Silver-art.gr συμμορφώνεται με την Πολιτική διαφημίσεων βάσει ενδιαφέροντος του Google AdWords και τους περιορισμούς για ευαίσθητες κατηγορίες και:

 • Χρησιμοποιεί επαναληπτικό μάρκετινγκ με το Google Analytics για διαφήμιση στο διαδίκτυο.
 • Το Silver-art.gr και τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν μαζί cookie αρχικού κατασκευαστή (όπως το cookie του Google Analytics) και cookie τρίτου μέρους (όπως το cookie DoubleClick), για την ενημέρωση, τη βελτιστοποίηση και την προβολή διαφημίσεων, σύμφωνα με τις προηγούμενες επισκέψεις κάποιων χρηστών στον ιστότοπό της.
 • Το Silver-art.gr και οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν μαζί cookie αρχικού κατασκευαστή (όπως το cookie του Google Analytics) και cookie τρίτου μέρους (όπως το cookie DoubleClick), για την εκτέλεση αναφορών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εμφανίσεις των διαφημίσεών του Silver-art.gr, άλλες χρήσεις υπηρεσιών διαφήμισης και οι αλληλεπιδράσεις με αυτές τις εμφανίσεις διαφημίσεων και υπηρεσίες διαφήμισης σχετίζονται με επισκέψεις στον ιστότοπό του Silver-art.gr
 • Το Silver-art.gr δύναται να χρησιμοποιεί τα δεδομένα από τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος της Google ή τα δεδομένα κοινού τρίτου μέρους (όπως η ηλικία, το φύλο και τα ενδιαφέροντα) με το Google Analytics.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της μεταξύ μας συναλλαγής είναι η γνωστοποίηση από πλευρά σας ορισμένων προσωπικών σας στοιχείων. Σεβόμενοι απόλυτα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ζητούμε προσωπικά σας στοιχεία μόνο για τους σκοπούς και στα πλαίσια λειτουργίας του ηλεκτρονικού μας Kαταστήματος. Ο παρών ιστότοπος συνάδει με τις διατάξεις του Νόμου 2472/1997 περί «Προστασίας ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και του Νόμου 3471/2006 περί «Προστασίας προσωπικών Δεδομένων και ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες».

Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους επισκέπτες / χρήστες του παρόντος ιστότοπου, χρησιμοποιούνται από το Κατάστημα για την άμεση και ουσιαστική επικοινωνία μαζί σας, για την καλύτερη εξυπηρέτηση και εκτέλεση των παραγγελιών και τέλος για την μέτρηση της επισκεψιμότητας στον ιστότοπο προκειμένου να διαμορφώσει η Επιχείρηση την άποψή της αναφορικά με τις απαιτήσεις των επισκεπτών / χρηστών για περισσότερα ή βελτιωμένα προϊόντα και τυχόν άλλα θέματα που αφορούν στον παρόντα ιστότοπο. Το Κατάστημα δεν διανέμει ούτε μεταβιβάζει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που δεν συνδέεται με την Επιχείρηση τις πληροφορίες των επισκεπτών / χρηστών του, με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Ο παρών ιστότοπος είναι σχεδιασμένος με τέτοιο τρόπο ώστε η παροχή προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών να είναι απαραίτητη μόνο στην περίπτωση που οι τελευταίοι επιθυμούν να παραγγείλουν προϊόντα, να εγγραφούν στον ιστότοπο ή να επικοινωνήσουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον υπεύθυνο λειτουργίας αυτής. Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να επισκέπτονται τον ιστότοπο χωρίς να αποκαλύπτουν την ταυτότητά τους.

Τα στοιχεία τα οποία δύναται να σας ζητηθούν είναι τα εξής: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, πόλη, χώρα, τηλέφωνο/α επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας (εφόσον επιλεγεί η χρέωση μέσω πιστωτικής κάρτας). Τα ανωτέρω στοιχεία απαιτούνται και για την έκδοση των σχετικών παραστατικών (φορολογικών) και διατηρούνται στο οικονομικό αρχείο του Καταστήματος. Οι διαχειριστές του παρόντος ιστοτόπου μπορούν να χρησιμοποιούν τα στοιχεία που αναφέρονται στο είδος των αποκτούμενων αγαθών και υπηρεσιών μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου προκειμένου να καταγράφουν τα αγοραστικά ενδιαφέροντα του συναλλασσόμενου και να προβαίνουν σε νέες προσφορές, εκτός αν ο επισκέπτης – χρήστης των υπηρεσιών αυτών ζητήσει να μη γίνονται τέτοιου είδους προσφορές. Τα στοιχεία που αφορούν στα αγοραστικά ενδιαφέροντα του επισκέπτη / χρήστη ουδέποτε δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους.

Επισκέπτες / χρήστες του ιστοτόπου που είναι ανήλικοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του Καταστήματος μόνο με τη συγκατάθεση και υπό την επίβλεψη των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους, οι διαχειριστές του ιστοτόπου διαγράφουν άμεσα τις σχετικές πληροφορίες.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ή ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Το Κατάστημα επιτρέπει στους χρήστες του να ενημερώνονται για την ύπαρξη προσωπικού τους αρχείου, να διορθώνουν, αλλάζουν ή διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν υποβάλλει σε αυτό. Εάν επιλέξετε να διαγράψετε μία πληροφορία, το Κατάστημα θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί άμεσα αυτή η πληροφορία από τα αρχεία του. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και ότι η προστασία του κωδικού πρόσβασής σας στον ιστότοπο μας εξαρτάται και από εσάς.

COOKIES

Όπως τα περισσότερα sites στο διαδίκτυο, έτσι και το Κατάστημα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies για να παρέχει στον εκάστοτε επισκέπτη / χρήστη πληροφορίες και καλύτερες υπηρεσίες (κατάσταση παραγγελιών, προσωπικές ρυθμίσεις, αποθήκευση αντικειμένων στο καλάθι ή στην λίστα υπενθύμισης μεταξύ δύο επισκέψεων κ.α.) καθώς και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες του με το δυνατότερο και αποτελεσματικότερο τρόπο.

Τα cookies είναι αλφαριθμητικά μικρά αρχεία, τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστότοπους όπως ο παρών, να λειτουργούν πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή καθώς και για τη συλλογή δεδομένων και τη βελτίωση του περιεχομένου του ιστότοπου. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς και σε κάθε έξοδο από το site αυτά διαγράφονται αυτόματα.

Διευκρινίζεται ωστόσο, ότι στις ρυθμίσεις του browser σας μπορείτε εσείς ανά πάσα στιγμή να επιλέξετε να εμποδίσετε τον browser σας από το να δέχεται νέα cookies ή να σας ρωτάει κάθε φορά που ένα cookie πρόκειται να εγκατασταθεί στον σκληρό σας δίσκο.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Όλες οι ηλεκτρονικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού Καταστήματος και συγκεκριμένα συναλλαγές που εμπεριέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (αριθ. Πιστωτικών καρτών, στοιχεία χρηστών, κτλ) διακινούνται με πλήρη ασφάλεια στο διαδίκτυο μέσω του Paypal που κάνει χρήση του SSL(Secure Socket Layer). Το SSL είναι σήμερα το παγκόσμιο standard για τις συναλλαγές στο Διαδίκτυο και προσφέρει στον ηλεκτρονικό επισκέπτη του ηλεκτρονικού καταστήματος , κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία 256 bit.
To Paypal κάνοντας χρήση του SSL Certificate προσφέρει στον πελάτη βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας. Ταυτόχρονα εξασφαλίζεται η κρυπτογραφημένη πρόσβαση και ασφάλεια διακίνησης δεδομένων και ηλεκτρονικών συναλλαγών:

Για τις συναλλαγές μέσω του ηλεκτρονικού Καταστήματος (E-Shop), όπου απαιτείται η χρήση πιστωτικής κάρτας χρησιμοποιείται η διαδικασία 3D-Secure της Τράπεζας Πειραιώς.

Για τις κάρτες Visa  η υπηρεσία Verified by Visa

Για τις κάρτες Mastercard  η υπηρεσία Mastercard SecureCode

ΠΩΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

Τα προϊόντα που πωλούνται από το Κατάστημα είναι τα προϊόντα της Επιχείρησης. Τα χαρακτηριστικά και άλλα συνοδευτικά στοιχεία (π.χ. ενδεικτικά η ύπαρξη εγγύησης, η ταυτότητα, τυχόν οδηγίες κλπ.) των πωλούμενων προϊόντων είναι διαθέσιμα και μπορείτε να τα πληροφορηθείτε ακολουθώντας τις οδηγίες αναζήτησης που παρατίθενται στις ιστοσελίδες μας και κάνοντας click στο όνομα του αντίστοιχου προϊόντος.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Το Κατάστημα χρησιμοποιεί μηχανισμό για την ακύρωση μίας παραγγελίας (ολικά ή μερικά) που έχει ήδη καταχωρηθεί και δεν έχει ακόμη παραδοθεί. Για οποιαδήποτε ακύρωση μιας παραγγελίας (ολικά ή μερικά) θα πρέπει να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@silver-art.gr, φαξ στο 2751024957 ή να τηλεφωνήσετε στο 2751024957 ή το 6976444900. Η δυνατότητα αυτή σας προσφέρεται μέχρι τη στιγμή που θα σας ενημερώσουμε για την αποστολή της παραγγελίας σας. Μετά το χρονικό αυτό σημείο δεν είναι δυνατή η ακύρωση.

Για όλα τα προϊόντα που περιέχονται στους καταλόγους του Καταστήματος υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για τη διαθεσιμότητά τους στην αποθήκη μας. Εάν επιθυμείτε να παραγγείλετε προϊόν το οποίο δεν είναι άμεσα διαθέσιμο, το Κατάστημα θα επικοινωνήσει μαζί σας μέσω email ή τηλεφώνου, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, ώστε να σας ενημερώσουμε για τον πιθανό χρόνο παραλαβής του προϊόντος από τον προμηθευτή και την εν συνεχεία παράδοσή του σε εσάς. Στην περίπτωση αυτή, έχετε τη δυνατότητα, εφόσον κρίνετε ότι το χρονικό αυτό διάστημα δεν σας ικανοποιεί, να ζητήσετε την ανάκληση παραγγελίας του εν λόγω προϊόντος.

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Ο καταναλωτής έχει στη διάθεσή του προθεσμία 14 ημερολογιακών ημερών για να επιστρέψει το προϊόν που αγόρασε, για οποιονδήποτε λόγο, ακόμα και αναίτια, και να ζητήσει αντικατάσταση ή επιστροφή χρημάτων. Η προθεσμία αυτή ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ σε περίπτωση που ο καταναλωτής δεν έχει ενημερωθεί προηγουμένως για το δικαίωμά του αυτό, τότε η προθεσμία αυτή επεκτείνεται στους 12 μήνες. Για να ισχύει η υπαναχώρηση πρέπει το προϊόν να είναι αναλλοίωτο με την αρχική του συσκευασία και όλα τα παρελκόμενα ή/και δώρα περιλαμβάνονταν στη συναλλαγή.

Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να μας ενημερώσετε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε  με μια ξεκάθαρη δήλωση (π.χ. επιστολή που θα σταλεί με ταχυδρομείο,  ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ).

Συνέπειες της υπαναχώρησης:

Εάν υπαναχωρήσετε  θα σας επιστρέψουμε τα χρήματα που λάβαμε από εσάς μαζί με τα αρχικά έξοδα αποστολής, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα πληροφορηθούμε την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση.

Δικαιούμαστε να καθυστερήσουμε την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβουμε πίσω τα αγαθά.

Θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν εσείς έχετε συμφωνήσει ρητώς για κάτι διαφορετικό· σε κάθε περίπτωση, δεν θα σας χρεώσουμε έξοδα για τέτοια επιστροφή χρημάτων. Για την περίπτωση που η επιστροφή χρημάτων δεν είναι δυνατό να γίνει με τον ίδιο τρόπο (Π.χ. πληρώσατε με «αντικαταβολή», και η επιστροφή γίνεται από σας με ταχυδρομείο), τότε η επιστροφή γίνεται με μεταφορά σε τραπεζικό σας λογαριασμό.

Εσείς θα επιβαρυνθείτε με την άμεση δαπάνη επιστροφής των αγαθών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε δικό σας μεταφορέα για αποστολή των αγαθών, είτε να χρησιμοποιήσετε δικό μας μεταφορέα, εφόσον συμφωνήσουμε.

Η υπαναχώρηση διέπεται από το νόμο 2251/94.

Η επιστροφή προϊόντων γίνεται στη διεύθυνση της Επιχείρησης στο Αργος του Νομού Αργολίδας, Βασ. Αλεξάνδρου 31, Ελλάδα.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Για τη διευκόλυνση και εξυπηρέτηση όλων όσων επιθυμούν να αγοράσουν από το Κατάστημά μας, σας δίνεται η δυνατότητα επιλογής μεταξύ των ακόλουθων τρόπων πληρωμής:

 • Paypal- CB , Visa, Mastercard and PayPal account (περιλαμβάνει επιλογές για πληρωμή με πιστωτική κάρτα ή από το υπόλοιπο του λογαριασμού Paypal).
 • Τραπεζική Κατάθεση
 • Αντικαταβολή με επιπλέον χρέωση 3€

ΤΡΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ – ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Τα προϊόντα παραδίδονται άμεσα και το αργότερο εντός 10 ημερών, με αποστολή στον τόπο που μας έχετε υποδείξει με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier). Αποστολές θα πραγματοποιούνται καθημερινά, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών.

Διευκρινίζεται ότι το κόστος αποστολής με Courier είναι το ίδιο για την αποστολή σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας (4,5€). Εφόσον το ποσό της παραγγελίας ξεπεράσει τα 50€ η αποστολή γίνεται δωρεάν.

Το κόστος μεταφοράς για παραλαβή από ταχυδρομείο(συστημένο) είναι δωρεάν

Ο χρόνος αποστολής των προϊόντων υπόκειται σε επιφύλαξη σχετικά με τη διαθεσιμότητα των παραγγελθέντων στις αποθήκες του Καταστήματος καθώς και σε λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ), στην οποία περίπτωση θα σας ενημερώσουμε σχετικά μέσω email ή τηλεφώνου προκειμένου να μας δηλώσετε εάν επιθυμείτε, υπ’ αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Οι τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους δίπλα από κάθε προϊόν περιλαμβάνουν και ΦΠΑ (24%). Οι τιμές αυτές αφορούν τις ποσότητες οι οποίες είναι διαθέσιμες στην αποθήκη της επιχείρησης, ενώ το Κατάστημα επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναπροσαρμόζει τις τιμές.

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ο παρών ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει διασυνδέσεις ή ενδείξεις αναφορικά με άλλες ιστοσελίδες που ανήκουν και διαχειρίζονται τρίτοι. Η Επιχείρηση δεν χειρίζεται ούτε ελέγχει και ως εκ τούτου δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε πληροφορία, προϊόν ή υπηρεσία που εμπεριέχεται σε αυτές. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Το Κατάστημα ελέγχει για ελαττώματα ή κακή ποιότητα των προϊόντων που διαθέτει στους πελάτες του. Όλα τα προϊόντα συσκευάζονται προσεκτικά και αποστέλλονται σε άριστη κατάσταση. Σε περίπτωση πάντως που στις παραδιδόμενες ποσότητες αποδεδειγμένα ανευρεθεί ελαττωματικό προϊόν διατηρείτε το δικαίωμα επιστροφής του με δυνατότητα αντικατάστασης του με δικά μας έξοδα αποστολής ή επιστροφής των χρημάτων σας.

ΔΟΛΙΑ ΧΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΠΕΛΑΤΗ

Σε περίπτωση που αποδεδειγμένα έχει γίνει δόλια χρήση της πιστωτικής σας κάρτας, η χρέωσή σας δύναται να ακυρωθεί κατόπιν αιτήματος σας στην Τράπεζα που έχει εκδώσει την πιστωτική σας κάρτα η οποία οφείλει να διερευνήσει το παραπόνο ή τυχόν καταγγελίας σας. Για το λόγο αυτό έχετε υποχρέωση αμέσως μόλις αντιληφθείτε ότι συνέβη το γεγονός αυτό να προβείτε σε ενημέρωση της εκδούσας Τράπεζας, ώστε να ακυρωθεί αυτή και να αποκλεισθεί η χρήση της από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

Το Κατάστημα μπορεί να ενημερώνει τους επισκέπτες / χρήστες του για τα νέα προϊόντα που διαθέτει στην αγορά και για άλλες τυχόν προσφορές, διακανονισμούς πληρωμής κλπ με την αποστολή διαφημιστικών – ενημερωτικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική τους διεύθυνση ή δια τηλεφώνου. Το Κατάστημα σε καμία περίπτωση δεν θα χρησιμοποιήσει καταχρηστικά την παραπάνω υπηρεσία του. Δίδεται δε πάντοτε στους επισκέπτες / χρήστες η δυνατότητα διακοπής της αποστολής διαφημιστικών μηνυμάτων με αποστολή σχετικού αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@silver-art.gr.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο ο επισκέπτης / χρήστης του παρόντος ιστοτόπου καλείται εάν το επιθυμεί να επικοινωνήσει με την επιχείρηση τηλεφωνικώς στο 27510 24957 ή στο 6976444900 ή εγγράφως αποστέλλοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@silver-art.gr ή φαξ στο 2751024957 ή επιστολή στη διεύθυνση στο Άργος του νομού Αργολίδας, Βασ. Αλεξάνδρου 31.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ

Το Κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών του παρόντος. Η διαχειρίστρια επιχείρηση του παρόντος ιστοτόπου αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο αντίστοιχα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑ

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του site είναι ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της ατομικής επιχείρησης «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ι. ΠΕΤΡΟΣ», με έδρα το Άργος τους Νομού Αργολίδας, Βασ. Αλεξάνδρου και των προμηθευτών της και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, πλην των περιπτώσεων της μεμονωμένης αποθήκευσης σε απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από τον δικτυακό τόπο του παρόντος Καταστήματος.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που τυχόν αναφέρονται στον παρόντα ιστότοπο και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ / ΧΡΗΣΤΗ

Επίσης, ο επισκέπτης / χρήστης δηλώνει υπεύθυνα ότι είναι νομικά ικανός να συνάψει την παρούσα σύμβαση καθώς επίσης και να κάνει χρήση του παρόντος ιστοτόπου υπό τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται εδώ. Ο επισκέπτης / χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι είναι οικονομικά υπεύθυνος για κάθε χρήση του παρόντος ιστοτόπου, καθώς επίσης και για τη χρήση του λογαριασμού χρήστη αυτού από άλλους – συμπεριλαμβανομένων ανθρώπων που διαμένουν με αυτόν. O επισκέπτης / χρήστης συμφωνεί να επιβλέπει κάθε χρήση του συγκεκριμένου ιστοτόπου η οποία γίνεται από ανηλίκους χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό ή το όνομά του.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του Καταστήματος αυτού διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης καθώς και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.